To view a drop down list of items:Click on

Subject,Title or Author

Recent Submissions

 • Focail agus foclóireacht T. O’ Neill Lane 

  Mac an tSionnaigh, Seaghan (Mary Immaculate College, University of Limerick, 2011)
  Ba é Lane’s Larger English-Irish Dictionary / Foclóir Béarla-Gaedhilge (1915) an chéad mhórfhoclóir Béarla – Gaeilge a foilsíodh sa bhfichiú haois. Fear suaithinseach éirimiúil agus duine de na pearsanra is suimiúla ó ...
 • Scothsheanchas Sheáin na Cille Mhic Criomhthain 

  Mac an tSionnaigh, Seaghan (Mary Immaculate College, University of Limerick, 2017)
  Duine de na seanchaithe ba mhó a thug ábhar seanchais do Choimisiún Béaloideas Éireann ab ea Seán ‘na Cille’ Mac Criomhthain (1875-1955) ó Chill Maoilchéadair i gceantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne. Os cionn míle mír ...
 • Luathscríbhneoirí na hAthbheochana agus Saothrú an Phróis 1900-1916 

  ; Enright, Michelle (, 2017)
  Is éard atá sa saothar seo ná staidéar ar cheathrar de luathscríbhneoirí na hAthbeochana. Is iad na scríbhneoirí a bheidh faoi chaibidil ná: an tAthair Peadar Ó Laoghaire; an tAthair Pádraig Ó Duinnín; Pádraig Ó Séaghdha ...
 • Iniúchadh ar ghnéithe den fhantaisíocht i ngearrscéalta Mhichíl Uí Chonghaile 

  2015; Kennedy, Siobhán Máiréad (Mary Immaculate College, University of Limerick, 2015-11-06)
  Is í bunaidhm an tsaothair seo ná iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe den fhantaisíocht i ngearrscéalta Mhichíl Uí Chonghaile, An Fear a Phléasc (1997), An Fear Nach nDéanann Gáire (2003) agus an cnuasach nua-fhoilsithe ...