Show simple item record

dc.contributor.creatorÓ Ceallaigh, T.J.
dc.contributor.creatorLeavy, Aisling
dc.contributor.creatorHourigan, Mairead
dc.date.accessioned2019-03-13T10:31:28Z
dc.date.available2019-03-13T10:31:28Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationÓ Ceallaigh, T.J., Leavy, A., Hourigan, M. 'An bhearna idir an teanga agus an t-ábhar a dhúnadh sa tumoideachas: Cur chuige bunaithe ar staidéar ceachta.' An Tumoideachas: Bua nó Dua? Páipéir roghnaithe ón gCéad Chomhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas. 15-16 Bealtaine 2015 Coláiste Mhuire gan Smál, Ollscoil Luimnigh, Éire. Eagarthóirí: T.J. Ó Ceallaigh agus Muiris Ó Laoire.en_US
dc.identifier.isbn978-0-9572986-8-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10395/2723
dc.descriptionAn bhearna idir an teanga agus an t-ábhar a dhúnadh sa tumoideachas: Cur chuige bunaithe ar staidéar ceachta.en_US
dc.description.abstractTá sé léirithe sa taighde go bhfuil éifeacht leis an bhFoghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teangacha (FCÁT) i suíomhanna teanga éagsúla. Mar sin féin, níl tuiscint iomlán againn fós ar chomhtháthú teangacha agus ábhar in oideolaíocht an oideachais lán-Ghaeilge. Tugtar tuairisc san alt seo ar conas a thacaigh speisialtóireacht churaclaim i FCÁT, inar díríodh ar theagasc na matamaitice i seomra ranga lán-Ghaeilge, le múinteoirí bunscoile réamhsheirbhíse an bhearna idir an teanga agus an t-ábhar (matamaitice) a dhúnadh sa tumoideachas. Baineadh leas sa staidéar taighde as an Staidéar Ceachta mar chreat struchtúrach chun ceachtanna matamaitice a dhearadh i suíomhanna tumoideachais. Bailíodh sonraí cáilíochtúla ó fhoinsí éagsúla, mar shampla pleananna ceachta na mac léinn, cuir i láthair, machnamh, agus breathnóireachtaí ar an teagasc sa seomra ranga. Soláthraítear leis na torthaí léargais ar leith ar a chasta atá sé ceachtanna ábhair a dhearadh agus a chur i bhfeidhm i suíomhanna tumoideachais. Léirítear freisin leis na torthaí go mbíonn deacrachtaí ag múinteoirí réamhsheirbhíse tuiscint a fháil ar chastacht an teagaisc chothrom teangacha agus ábhar sa tumoideachas. Soláthraítear fianaise leis an taighde seo ina dtaispeántar a éifeachtaí atá próiseas an staidéir ceachta mar atá curtha in iúl le tuiscintí feabhsaithe, saineolas comhroinnte, bailiú eolais, agus dearcthaí úra ar FCÁT arna léiriú ag na rannpháirtithe.en_US
dc.language.isogleen_US
dc.publisherAn Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochtaen_US
dc.rights.urihttps://www.cogg.ie/wp-content/uploads/an-tumoideachas-bua-no-dua.pdfen_US
dc.subjectTeangaen_US
dc.subjectt-Ábharen_US
dc.subjectTumoideachasen_US
dc.subjectBunaitheen_US
dc.subjectStaidéar ceachtaen_US
dc.titleAn bhearna idir an teanga agus an t-ábhar a dhúnadh sa tumoideachas: Cur chuige bunaithe ar staidéar ceachtaen_US
dc.typeConference lectureen_US
dc.type.supercollectionall_mic_researchen_US
dc.description.versionNoen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record