Show simple item record

dc.contributor.creatorÓ Brolcháin, Conchúr
dc.date.accessioned2021-05-04T13:37:36Z
dc.date.available2021-05-04T13:37:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationÓ Brolcháin, C. (2016) ‘Saintréithe an Luath-oideachais Ghaeltachta: Léargais Úra ó Chás-staidéar i nGaeltacht Chonamara’, Léann Teanga: An Reiviú [ar-líne], Eag. 4, lgh. 31-41, ar fáil ag: http://leannteangaanreiviu.com/node/351.en_US
dc.identifier.issn2737-7636
dc.identifier.urihttp://leannteangaanreiviu.com/node/351
dc.identifier.urihttps://dspace.mic.ul.ie/handle/10395/2998
dc.description.abstractDéanfar anailís chriticiúil san alt seo, ar an múnla luath-oideachais dhátheangaigh atá i bhfeidhm i mbunscoil amháin i nGaeltacht Chonamara (Catagóir A). Breathnófar ar athróga éagsúla dá múnla oideachais lena n-áirítear: cothú an tsainspioraid Ghaeilge sa scoil, cur chuige agus idé-eolaíochtaí teagaisc na múinteoirí, straitéisí saibhriúcháin don dalta T1 agus an fhoghlaim idirdhealaitheach do dhaltaí T1 agus T2. Gné lárnach de mhodheolaíocht an taighde, inar deineadh cás-staidéar feiniméaneolaíochta, ab ea breathnóireacht struchtúrtha ar mhúinteoirí naíonán i mbun teagaisc, anailís ar dhoiciméid agus ar agallaimh neamhstruchtúrtha ar fhoireann na scoile. Sa chaoi sin tá na torthaí taighde bunaithe ar ghníomhaíochtaí na rannpháirtithe seachas ar a dtuairisc féin ar na gníomhaíochtaí sin. Nochtfar samplaí den teagasc ceannródaíoch san alt lena n-áirítear ceachtanna saibhriúcháin do dhaltaí T1, grúpáil idirdhealaithe ag trí leibhéal cumais agus tréimhse tumoideachais ina gcuirtear múineadh na mórtheanga siar go dtí Rang 1. Sonraítear go mbraitheann na deachleachtais oideolaíochta seo ar thiomantas an phríomhoide agus ar shainchleachtais an mhúinteora ranga, seachas ar mhúnla aontaithe oifigiúil an chórais. Cuirfear moltaí dea-chleachtais os comhair an léitheora ar deireadh, mar threoir do bhunscoileanna Gaeltachta atá i mbun plean teanga a dhréachtú.en_US
dc.language.isogleen_US
dc.publisherNational University of Ireland, Galwayen_US
dc.relation.ispartofseries4;
dc.rightsOpen Accessen_US
dc.rights.urihttps://leannteangaanreiviu.com/en_US
dc.subjectTumoideachasen_US
dc.subjectGaeltachten_US
dc.subjectGaeilgeen_US
dc.subjectCás-staidéaren_US
dc.subjectLuath-oideachasen_US
dc.titleSaintréithe an luath-oideachais ghaeltachta: léargais úra ó chás-staidéar i ngaeltacht chonamara (Pre-published)en_US
dc.typeArticleen_US
dc.type.supercollectionall_mic_researchen_US
dc.type.supercollectionmic_published_revieweden_US
dc.description.versionYesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record