Now showing items 1-6 of 6

  • Cad a spreagann rogha laethúil teanga sa Ghaeltacht: anailís ar an rogha teanga i nGaeltacht na nDéise 

   Walsh, Katrina (Mary Immaculate College, University of Limerick, 2018)
   ‘Cad a spreagann rogha laethúil teanga sa Ghaeltacht - anailís ar an rogha teanga i nGaeltacht na nDéise’ Is í aidhm an taighde seo chun a fhiosrú dé chúis go maireann an Ghaelainn i bpobal beag urlabhra in Oirdheisceart ...
  • Focail agus foclóireacht T. O’ Neill Lane 

   Mac an tSionnaigh, Seaghan (Mary Immaculate College, University of Limerick, 2011)
   Ba é Lane’s Larger English-Irish Dictionary / Foclóir Béarla-Gaedhilge (1915) an chéad mhórfhoclóir Béarla – Gaeilge a foilsíodh sa bhfichiú haois. Fear suaithinseach éirimiúil agus duine de na pearsanra is suimiúla ó ...
  • Iniúchadh ar ghnéithe den fhantaisíocht i ngearrscéalta Mhichíl Uí Chonghaile 

   Kennedy, Siobhán Máiréad; Kennedy, Siobhán Máiréad (Mary Immaculate College, University of Limerick, 2015-11-06)
   Is í bunaidhm an tsaothair seo ná iniúchadh a dhéanamh ar ghnéithe den fhantaisíocht i ngearrscéalta Mhichíl Uí Chonghaile, An Fear a Phléasc (1997), An Fear Nach nDéanann Gáire (2003) agus an cnuasach nua-fhoilsithe ...
  • Luathscríbhneoirí na hAthbheochana agus Saothrú an Phróis 1900-1916 

   ; Enright, Michelle (, 2017)
   Is éard atá sa saothar seo ná staidéar ar cheathrar de luathscríbhneoirí na hAthbeochana. Is iad na scríbhneoirí a bheidh faoi chaibidil ná: an tAthair Peadar Ó Laoghaire; an tAthair Pádraig Ó Duinnín; Pádraig Ó Séaghdha ...
  • Scothsheanchas Sheáin na Cille Mhic Criomhthain 

   Mac an tSionnaigh, Seaghan (Mary Immaculate College, University of Limerick, 2017)
   Duine de na seanchaithe ba mhó a thug ábhar seanchais do Choimisiún Béaloideas Éireann ab ea Seán ‘na Cille’ Mac Criomhthain (1875-1955) ó Chill Maoilchéadair i gceantar Gaeltachta Chorca Dhuibhne. Os cionn míle mír ...
  • An túrscéal stairiúil sa Ghaeilge 1993-2013 

   Ní Choincheannain, Síle (Mary Immaculate College, University of Limerick, 2018)
   Tá plé á dhéanamh sa tráchtas seo ar na húrscéalta stairiúla ar fad a scríobhadh sa Ghaeilge sa tréimhse 1993 – 2013. Cúig úrscéal déag ar fad a scríobhadh idir na blianta sin agus pléitear iad go léir sa tráchtas seo. ...